egzorcizam – značenje

 

egzorcizam (grčki exorkismós) – verski ili magijski postupak isterivanja zlih duhova iz čoveka; isterivanje đavola (u starom veku, običaj kod Jevreja, neznabožaca i starih hrišćana).

 

egzorcist(a) (srednjovekovni latinski exorcista):
1) onaj koji isteruje zle duhove iz čoveka, isterivač đavola;
2) u katoličkoj crkvi, pripadnik trećeg od četiri niža sveštenička reda, s pravom da obavlja egzorcizme.