egzorcizam – značenje


egzorcizam (grčki exorkismós) – verski ili magijski postupak isterivanja zlih duhova iz čoveka; isterivanje đavola (u starom veku, običaj kod Jevreja, neznabožaca i starih hrišćana).