eidetički – značenje


eidetički, -a, -o i eidetski, -a, -o (grčki eidētikós) – u psihologiji: koji se odnosi na lik i izgled, na mentalne slike viđenih predmeta.