ekipaž – značenje

 

ekipaž = ekipaža (francuski équipage):
1) luksuzna, raskošna kočija, elegantna kola s više konja i poslugom;
2) posada na brodu, u avionu, tenku i sl.;
3) zastarelo: zaprega s opremom neke vojne jedinice; vojna komora.