ekipaž – značenje

 

ekipaž = ekipaža (francuski équipage):

1) luksuzna, raskošna kočija, elegantna kola s više konja i poslugom;

2) posada na brodu, u avionu, tenku i sl.;

3) zastarelo: zaprega s opremom neke vojne jedinice; vojna komora.