ekipirati – značenje


ekipirati (francuski équiper) – opremiti, opremati, snabde(va)ti potrebnim ljudstvom ili stvarima; skupiti, skupljati, organizovati kao ekipu.