eklekticizam – značenje


eklekticizam (grčki eklektikós, -izam) – stvaranje nekog sistema, celine odabiranjem raznorodnih elemenata iz drugih sistema; smer ili učenje u filozofiji, nauci ili umetnosti nastalo odabiranjem pojedinih teza iz različitih učenja, sistema i njihovim spajanjem u određenu celinu.