eklektik – značenje

 

eklektik i eklektičar (grčki eklektikós, prema eklégein – odabrati) – onaj koji se služi različitim i raznovrsnim izvorima; filozof, naučnik ili umetnik koji iz različitih učenja i sistema odabira ono što mu odgovara i sastavlja sopstveni sistem, učenje, nauku ili umetnost.

 

eklekticizam = eklektika – stvaranje nekog sistema, celine odabiranjem raznorodnih elemenata iz drugih sistema; mehaničko spajanje različitih, pa i protivrečnih ideja.

 

eklektičan, -čna, -čno:
1) u kojem se ogleda eklekticizam, sastavljen od raznorodnih delova, elemenata, napabirčen, skrpljen (npr. eklektična poezija);
2) koji s raznih strana uzima sve ono što mu se čini dobro;
3) nedovoljno originalan, koji nema sopstvene ideje.