ekranizacija – značenje


ekranizacija (francuski écranisation) – prerada ili prilagođavanje nekog pozorišnog dela, romana, opere, operete i sl. za prikazivanje na ekranu, tj. za film.