eksabajt – značenje


eksabajt (engleski exabyte) – u računarstvu: jedinica za količinu informacije obima 1018 bajta (dekadni sistem), odnosno 260 bajta (binarni sistem); skraćenica EB.