ekshalacija – značenje


ekshalacija (latinski exhalatio):
1) u hemiji: ispuštanje gasovitih materija, isparavanje;
2) u medicini: izdisanje, izbacivanje vazduha.