ekspandirati – značenje


ekspandirati (latinski expandere):
1) (ra)širiti, proširi(va)ti, rasprostreti, rasprostirati, uveća(va)ti dimenzije;
2) (ra)širiti se, rasprostreti se, rasprostirati se.