ekspanzivan – značenje


ekspanzivan, -vna, -vno (novolatinski expansivus):
1) koji se širi, koji ima sposobnost da se širi, rasprostire;
2) koji teži da ojača svoju moć, da raširi svoj uticaj, osvajački, prodoran.