ekspedicija – značenje

 

ekspedicija (latinski expeditio, prema expedire – slati, otpremiti):

1) slanje, odašiljanje, otpremanje nečega;

2) odeljenje za otpremanje raznih pošiljki;

3) putovanje radi izvršenja nekog zadatka (naučnog, političkog i sl.);

4) lica koja učestvuju u takvom putovanju;

5) vojni pohod, operacija.