ekspedicija – značenje


ekspedicija (latinski expeditio):
1) slanje, odašiljanje, otpremanje nečega;
2) odeljenje za otpremanje raznih pošiljki;
3) putovanje radi izvršenja nekog zadatka (naučnog, političkog i sl.);
4) lica koja učestvuju u takvom putovanju;
5) vojni pohod, operacija.