ekspert – značenje


ekspert (latinski expertus):
1) stručnjak, znalac, velik poznavalac neke oblasti;
2) osoba koju pozivaju da dâ svoje stručno mišljenje, onaj koji vrši veštačenje nečega, veštak.