ekspertiza – značenje

 

ekspertiza (francuski expertise):

1) ispitivanje i rešavanje nekog pitanja, utvrđivanje istine u pravnom sporu uz pomoć stručnjaka, veštačenje;

2) stručna procena umetničkog dela.