ekspertiza – značenje


ekspertiza (francuski expertise):
1) ispitivanje i rešavanje nekog pitanja, utvrđivanje istine u pravnom sporu uz pomoć stručnjaka, veštačenje;
2) stručna procena umetničkog dela.