eksplantacija – značenje


eksplantacija (novolatinski explantatio) – u medicini: uzimanje tkiva ili organa iz organizma i njegovo presađivanje u novu sredinu, radi naučnih istraživanja.