eksploatacija – značenje


eksploatacija (francuski exploitation):
1) u sociologiji: prisvajanje plodova tuđeg rada, iskorišćavanje drugih ljudi, izrabljivanje;
2) iskorišćavanje prirodnih bogatstava;
3) iskorišćavanje na najbolji mogući način, kako bi se postigao najbolji efekat.