eksploatacija – značenje

 

eksploatacija (francuski exploitation, prema exploiter – iskorišćavati):
1) u sociologiji: prisvajanje plodova tuđeg rada, iskorišćavanje drugih ljudi, izrabljivanje;
2) iskorišćavanje prirodnih bogatstava;
3) iskorišćavanje na najbolji mogući način, kako bi se postigao najbolji efekat.

 

eksploatator:
1) onaj koji iskorišćava druge ljude, koji prisvaja plodove tuđeg rada;
2) onaj koji se bavi eksploatacijom prirodnih bogatstava, korisnik prava na neku privrednu delatnost.