eksponent – značenje

 

eksponent (latinski exponens):

1) (obično pejorativno) onaj koji zastupa nečije interese, koji radi po nečijem nalogu, zastupnik, poverenik;

2) onaj koji učestvuje u izložbi, koji izlaže nešto, izlagač;

3) u matematici: broj koji označava stepenovanje, koji pokazuje koliko se puta osnova stepena množi sama sa sobom, izložilac.