eksponent – značenje


eksponent (latinski exponens):
1) (obično pejorativno) onaj koji zastupa nečije interese, koji radi po nečijem nalogu, zastupnik, poverenik;
2) onaj koji učestvuje u izložbi, koji izlaže nešto, izlagač;
3) u matematici: broj koji označava stepenovanje, koji pokazuje koliko se puta osnova stepena množi sama sa sobom, izložilac.