ekspozicija – značenje


ekspozicija (latinski expositio):
1) iznošenje, izlaganje;
2) uvodni deo književnog ili scenskog dela u kojem se čitaoci ili gledaoci uvode u dalji tok radnje;
3) u muzici: iznošenje dveju osnovnih tema u prvom stavu simfonije ili sonate;
4) fotografski: vreme izloženosti fotografske emulzije delovanju svetlosnih zraka s objekta koji se snima;
5) prikazivanje umetničkog dela na izložbi i sl.;
6) izloženost suncu i atmosferskim pojavama, položaj.