ekstemporacija – značenje


ekstemporacija (prema latinskom ex tempore ’smesta, bez pripreme’) – izvođenje nečega nepredviđenog, improvizacija; improvizovana duhovita upadica koju na pozornici ubacuje glumac u tekst svoje uloge.