ekstenzivan – značenje


ekstenzivan, -vna, -vno (novolatinski extensivus) – koji se širi, koji se razvija širenjem (kvantitativnim, prostornim i sl.) a ne unapređenjem kvaliteta (npr. ekstenzivna poljoprivreda, ekstenzivno stočarstvo).