eksteran – značenje


eksteran, -rna, -rno (latinski externus) – koji dolazi ili deluje spolja, sa strane, spoljni, spoljašnji.