eksteran – značenje

 

eksteran (latinski externus) – spoljni, spoljašnji, koji dolazi ili deluje spolja, sa strane.