eksteran – značenje

 

eksteran, -rna, -rno (latinski externus) – spoljni, spoljašnji, koji dolazi ili deluje spolja, sa strane.