ekstra – značenje


ekstra (latinski extra):
1) (kao nepromenljivi pridev) zaseban, poseban, odvojen;
2) (kao nepromenljivi pridev) poseban, osobit, naročit; izuzetan, izvanredan, izvrstan;
3) (kao prilog) zasebno, posebno, odvojeno;
4) (kao prilog) posebno, osobito, naročito; izuzetno, izvanredno, izvrsno.