ekstravagancija – značenje

 

ekstravagancija (novolatinski extravagantio):

1) odstupanje od uobičajenog, neobičnost, nastranost, neumerenost, preteranost;

2) sklonost ka trošenju novca.

 

ekstravagantan (srednjovekovni latinski extravagans):

1) koji odstupa od uobičajenog, čudan, nastran, preteran;

2) neumeren u zahtevima, neskroman, rasipan.