ekstravagancija – značenje

 

ekstravagancija (novolatinski extravagantio):

1) odstupanje, odudaranje od onoga što je obično, neobičnost, nastranost, preteranost;

2) sklonost ka trošenju novca.

 

ekstravagantan (srednjovekovni latinski extravagans):

1) koji odstupa, odudara od uobičajenog, čudan, nastran, preteran;

2) neumeren u zahtevima, neskroman, rasipan.