ekstravagancija – značenje


ekstravagancija (novolatinski extravagantio):
1) odstupanje, odudaranje od onoga što je obično, neobičnost, nastranost, preteranost;
2) sklonost ka trošenju novca.