ekstravagantan – značenje

 

ekstravagantan, -tna, -tno (srednjovekovni latinski extravagans):
1) koji odstupa, odudara od uobičajenog, čudan, nastran, preteran;
2) neumeren u zahtevima, neskroman, rasipan.