ektoderm – značenje


ektoderm (grčki ektós ’spoljni’ i dérma ’koža’):
1) u anatomiji: spoljni sloj na zametku, embrionu;
2) u botanici: spoljni klicin list.