ekumena – značenje

 

ekumena (grčki oikouménē, prema oikeîn – stanovati):
1) istorijski: naziv antičkih Grka za tada poznat naseljeni svet;
2) sve stalno naseljene teritorije na Zemlji, svetska zajednica ljudi, vaseljena, čovečanstvo;
3) u filozofiji: kod stoika, zajednica mudrih na svetu bez obzira na klasu i narodnost; svetska država.

 

ekumenizam – u religiji: ideja o saradnji svih vera i crkava (naročito hrišćanskih) na osnovu ravnopravnosti i zajedničkog zalaganja za mir i opšte dobro.

 

ekumenski, -a, -o:
1) koji se odnosi na ceo svet, vaseljenski, svezemaljski;
2) koji predstavlja celinu hrišćanskih crkava, opštehrišćanski;
3) koji je prožet duhom ekumenizma, sklon dogovoru, dijalogu; tolerantan.