ekumenizam – značenje


ekumenizam (grčki oikouménē, -izam) – u religiji: ideja o saradnji svih vera i crkava (naročito hrišćanskih) na osnovu ravnopravnosti i zajedničkog zalaganja za mir i opšte dobro.