ekvivalentan – značenje


ekvivalentan, -tna, -tno (kasnolatinski aequivalens):
1) koji ima istu vrednost kao nešto drugo, koji potpuno odgovara nečemu, odgovarajući, jednak;
2) u geometriji: koji je iste površine ili zapremine kao neka druga figura odnosno telo, ali nije istog oblika.