ekvivalentan – značenje

 

ekvivalentan (kasnolatinski aequivalens):

1) koji ima istu vrednost kao nešto drugo, koji potpuno odgovara nečemu, odgovarajući, jednak;

2) u geometriji: koji je iste površine ili zapremine kao neka druga figura odnosno telo, ali nije istog oblika.

 

ekvivalen(a)t – ono što ima istu vrednost kao i nešto drugo, ono što potpuno odgovara nečemu i što može da ga zameni.

 

ekvivalentnost i ekvivalencija – ista, jednaka vrednost, izjednačenost u pogledu vrednosti.