elaboracija – značenje

 

elaboracija (latinski elaboratio) – izrađivanje, razrađivanje, razrada.

 

elaborirati (latinski elaborare):

1) do tančina izraditi, izrađivati, razraditi, razrađivati;

2) detaljno objasniti, razjasniti.