elaboracija – značenje


elaboracija (latinski elaboratio) – iscrpnija obrada, razrađivanje, razrada neke zamisli, teme.