elaborirati – značenje


elaborirati svrš. i nesvrš. (latinski elaborare):
1) do tančina izraditi, izrađivati, razraditi, razrađivati;
2) detaljno objasniti, objašnjavati.