elaborirati – značenje


elaborirati (latinski elaborare):
1) do tančina izraditi, izrađivati, razraditi, razrađivati;
2) detaljno objasniti, objašnjavati.