elativ – značenje


elativ (novolatinski elativus):
1) u lingvistici: oblik kojim se iskazuje visok, pojačan stepen neke osobine bez poređenja s drugim pojmovima, apsolutni superlativ;
2) u lingvistici: u ugrofinskim i nekim drugim jezicima, padež za izricanje izlaženja iz nekog mesta, odnosno udaljavanja.