elektricitet – značenje


elektricitet (nemački Elektrizität):
1) u fizici: naročita energija, naboj svojstven dvojakim elementarnim česticama, od kojih se suprotne međusobno privlače, a istoimene odbijaju; skup pojava kojima se odražava postojanje, kretanje i uzajamno delovanje takvih naboja;
2) figurativno: napetost, napregnutost, uzbuđenje.