elektrum – značenje


elektrum (latinski electrum):
1) mešavina zlata i srebra, belo zlato;
2) legura srebra i aluminijuma za patiniranje metalnih predmeta i podloga.