elf – značenje

 

elf (švedski elf od staronordijskog alfr) – u mitologiji: natprirodno biće, duh, vilenjak, đavolak.