elidirati – značenje


elidirati svrš. i nesvrš. (latinski elidere):
1) izostaviti, izostavljati, ispustiti, ispuštati, izbaci(va)ti;
2) u lingvistici: (iz)vršiti eliziju, izostaviti, izostavljati samoglasnik na kraju reči.