elizija – značenje


elizija (latinski elisio):
1) izostavljanje, ispuštanje, izbacivanje;
2) u lingvistici: izostavljanje samoglasnika na kraju reči radi postizanja ritma ili da bi se izbegao hijat.