elokventan – značenje

 

elokventan, -tna, -tno (latinski eloquens):
1) koji ume lepo i ubedljivo da se izražava, koji je vešt u govoru, rečit, govornički uverljiv; slatkorečiv, krasnorečiv;
2) lepo, vešto iskazan (elokventna izreka);
3) koji uverljivo, rečito svedoči o nečemu (elokventan primer).