elongacija – značenje


elongacija (latinski elongatio):
1) u fizici: udaljenost neke tačke od njenog ravnotežnog položaja pri njihanju;
2) u astronomiji: ugaono rastojanje između planeta i Sunca izmereno sa Zemlje.