elongacija – značenje

 

elongacija (latinski elongatio, prema elongare – udaljiti):

1) u fizici: rastojanje tela koje oscilira od srednjeg položaja;

2) u astronomiji: ugaono rastojanje između planeta i Sunca ili Meseca izmereno sa Zemlje.