elongacija – značenje

 

elongacija (latinski elongatio, prema elongare – udaljiti):
1) u fizici: rastojanje tela koje oscilira od srednjeg položaja;
2) u astronomiji: ugaono rastojanje između planeta i Sunca ili Meseca izmereno sa Zemlje.