emancipacija – značenje

 

emancipacija (latinski emancipatio):
1) oslobađanje od zavisnosti, podređenosti, osamostaljenje; oslobađanje od predrasuda i svega onoga što je zastarelo, nazadno;
2) u pravu: proglašavanje koga punoletnim, slobodnim od roditeljske ili starateljske vlasti.

 

emancipovati (latinski emancipare):
1) osloboditi, oslobađati (nekoga) podređenog položaja, zavisnosti ili predrasuda i sl., (u)činiti samostalnim, nezavisnim;
2) u pravu: proglasiti, proglašavati punoletnim, slobodnim od roditeljske ili starateljske vlasti;
3) (emancipovati se) osloboditi se, oslobađati se zavisnosti, podređenog položaja, nazadnih shvatanja i sl., posta(ja)ti nezavisan, samostalan, osamostaliti se, osamostaljivati se; usvojiti, usvajati napredne, slobodoumne ideje.