emigrant – značenje


emigrant (latinski emigrans) – onaj koji se iselio, koji je napustio svoju zemlju (iz političkih, ekonomskih, verskih i drugih razloga), iseljenik; izbeglica.