emigrirati – značenje

 

emigrirati (latinski emigrare) – iseliti se, iseljavati se prisilno ili dobrovoljno iz domovine, napustiti, napuštati domovinu, (ot)ići u izbeglištvo.

 

emigrant – onaj koji se iselio, koji je napustio svoju zemlju (iz političkih, ekonomskih, verskih i drugih razloga), iseljenik; izbeglica.