eminencija – značenje


eminencija (latinski eminentia):
1) istaknutost, uzvišenost, uzoritost, vrsnoća;
2) titula katoličkih crkvenih velikodostojnika (biskupa i kardinala), visost, preuzvišenost.