eminencija – značenje

 

eminencija (latinski eminentia):
1) istaknutost, uzvišenost, uzoritost, vrsnoća;
2) titula katoličkih crkvenih velikodostojnika (biskupa i kardinala), visost, preuzvišenost.

 

siva eminencija – veoma uticajna ličnost koja se drži povučeno, u pozadini, ličnost koja anonimno, „iz senke” bitno utiče na zvaničnu politiku i odluke neke druge ličnosti.