eminentan – značenje

 

eminentan (latinski eminens):

1) koji se naročito ističe (u pozitivnom smislu), izvrstan, izuzetan, istaknut, ugledan (eminentan naučnik, eminentna ličnost);

2) izrazit, naročit, poseban (biti od eminentnog značaja).

 

eminencija (latinski eminentia):

1) istaknutost, uzvišenost, uzoritost, vrsnoća;

2) titula katoličkih crkvenih velikodostojnika (biskupa i kardinala).