emocija – značenje


emocija (francuski émotion):
1) u psihologiji: jedan od elemenata psihičkog života, prijatno ili neprijatno doživljavanje praćeno određenim fiziološkim promenama i različitim ponašanjem;
2) osećanje uopšte; pojačano osećanje, uzbuđenje.