empirizam – značenje


empirizam (grčki empeiría, -izam):
1) u filozofiji: učenje po kojem je iskustvo jedini izvor saznanja;
2) korišćenje empirijskih metoda u nauci.