emulzija – značenje


emulzija (novolatinski emulsio):
1) u hemiji: mešavina sitno raspršenih nerastvorenih čestica jedne tečnosti u nekoj drugoj tečnosti (npr. ulja u vodi);
2) fotografski: tanak sloj želatina na filmu, ploči i sl. koji sadrži soli srebra osetljive na svetlost.