enantiosemija – značenje


enantiosemija (grčki enantíos ’suprotan’ i sêma ’znak’) – u lingvistici: osobina pojedinih reči da imaju dva suprotstavljena značenja (npr. pozajmiti „1. dati na zajam (nekome), 2. uzeti na zajam (od nekoga)”).