enantiosemija – značenje

 

enantiosemija (grčki enantíos ’suprotan’ i sêma ’znak’) – u lingvistici: osobina pojedinih reči da imaju dva suprotstavljena značenja (npr. pozajmiti – 1. dati na zajam (nekome), 2. uzeti na zajam (od nekoga)).