encefalon – značenje


encefalon (grčki enképhalos) – u anatomiji: deo centralnog nervnog sistema koji se nalazi u lobanji, mozak.