endoderm – značenje


endoderm (grčki éndon ’unutra’ i dérma ’koža’):
1) u biologiji: unutrašnji sloj ćelija gastrule višećelijskih životinja iz kojeg se razvijaju probavni organi, organi za disanje i žlezde s unutrašnjim lučenjem;
2) u botanici: sloj ćelija u unutrašnjosti biljnih organa (korena, stabla).