endogen – značenje

 

endogen, -a, -o (grčki éndon ’unutra’ i génos ’rod’):
1) koji je unutrašnjeg porekla, koji nastaje usled delovanja unutrašnjih činilaca;
2) u biologiji: koji raste u organizmu ili u unutrašnjosti ćelije;
3) u geologiji: koji je izazvan toplotom iz unutrašnjosti Zemlje (o pojavama kao što su vulkanske erupcije, zemljotresi i sl.);
4) u psihologiji: koji proizlazi iz vlastitih želja pojedinca.